รับประกอบ Condensing Unit

บริษัท ทีเอสวาย 2015 จำกัด

   รับประกอบชุดคอนเดนซิ่งยูนิต ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน

รับประกอบโดยคิดแต่ค่าแรง ( วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างลูกค้าเป็นผู้จัดหา ) 

 

Visitors: 31,048