ห้องเย็นสำหรับเก็บน้ำแข็ง

ห้องเย็นสำหรับเก็บน้ำแข็ง ใช้งานที่อุณหภูมิ -5 องศา ถึง -10 องศา ติดตั้งจังหวัดสกลนคร

Visitors: 31,050