ห้องเย็นเก็บข้าวสารใหม่

ห้องเย็นสำหรับเก็บข้าวสารใหม่ รักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่ ทำให้ข้าวยังคงความหอมและเป็นข้าวใหม่อยู่ตลอด เหมาะสมกับการทำข้าวส่งออก หรือเก็บรักษาข้าวใหม่ให้มีคุณภาพที่ดีอยู่ตลอดปี และยังป้องกันการเกิดมอด ที่เป็น แมลงศัตรูคู่ข้าวของเราอีกด้วย

Visitors: 31,050