ห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธ์พืช

ห้องเย็นสำหรับเก็บเมล็ดพันธ์พืชทางการเกษตร ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ออกแบบให้คอยล์เย็นมีการลดความชื้นภายในตัวในขณะที่เครื่องทำงาน โดยไม่ต้องใส่เครื่องลดความชื้นภายในห้อง ไม่กินพื้นที่การใช่้งานอีกด้วย

Visitors: 31,050