ซ่อมห้องเย็น, ห้องเย็น, ซื้อห้องเย็น, ราคาห้องเย็น, ติดตั้งห้องเย็น, ติดตั้งเครื่องทำความเย็น, ผนังห้องเย็น, ซ่อมเครื่องทำความเย็น, อุปกรณ์ห้องเย็น, อุปกรณ์เครื่องทำควา่มเย็น, ม่านพลาสติกห้องเย็น, coldroom, ห้องเย็นเก็บข้าวสาร, ราคาห้องเย็น, ห้องแช่แข็ง

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

บริษัท ทีเอสวาย 2015 จำกัด 

เป็นบริษัทฯที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบทำความเย็น

จัดตั้งบริษัทขึ้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

ธุรกิจให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงห้องเย็น เครื่องทำความเย็น  เครื่องทำน้ำเย็น งานกั้นผนังไลน์ผลิต งานกั้นออฟฟิศสำนักงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จนถึงระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ออกแบบโดยทีมงานที่มีความชำนาญงานทางด้านห้องเย็นโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้คุณลูกค้าได้มีห้องเย็นที่เหมาะสมกับการใช้งานและประหยัดพลังงานด้วยอีกทั้งยังจำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับ ห้องเย็น แผ่นฉนวนสำเร็จรูป เครื่องทำความเย็นระบบฟรีออนทุกชนิด

Visitors: 31,050